Tällä sivulla pureudutaan aurinkoenergian sekä muiden uusiutuvien energiamuotojen mielenkiintoiseen maailmaan. Nykyisin monella alalla puhutaan siitä, kuinka tärkeää on toimia kestävällä tavalla. Energia-ala ei ole poikkeus, minkä vuoksi aurinkoenergia ja muut uusiutuvat energiamuodot ovatkin aikaisempaa suositumpia vaihtoehtoja.

Monet kaupungit ovat sitoutuneet tavoitteelliseen, entistä ympäristöystävällisempään energiantuotantoon

Monet kaupungit tavoittelevat tilannetta, jossa yhä suurempi osa niiden tarvitsemasta energiasta on tuotettu uusiutuvien energiamuotojen avulla. Esimerkiksi hiilineutraaleista taloista tulee toivottavasti tulevaisuudessa entistäkin tavallisempia suurissa kaupungeissa New Yorkin näyttäessä tässä asiassa esimerkkiä. Myös hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään maailman suurimmissa kaupungeissa tavoitteellisella tavalla. Suomen tavoitteita voidaan pitää tältä osin melko vaatimattomina ja voidaankin toivoa, että Suomessakin tavoitteet asetettaisiin jatkossa korkeammalle tasolle.

Aurinkoenergiaa aiotaan tuottaa aikaisempaa enemmän esimerkiksi Saharassa

Näillä sivuilla kerrotaan monista mielenkiintoisista teemoista, jotka liittyvät uusiutuviin energiamuotoihin. Energia-alalla on havahduttu siihen, että myös energiatuotannon tulee olla kestävää; emme voi kuluttaa maapallon uusiutumattomia energiavaroja loppuun ilman, että meillä on varasuunnitelma ja että olemme varustautuneet uusiutuvien energiamuotojen käyttöön.

Tällä hetkellä esimerkiksi Algerian Saharassa on meneillään uusia projekteja, joiden kautta on tavoitteena tuottaa aurinkoenergiaa. Algeria tekee tässä projektissa yhteistyötä esimerkiksi Italian kanssa. Sahara onkin erityisen otollinen aurinkoenergian tuotantoalue, koska alueella paistaa aurinko lähes vuoden ympäri ja koska Algerian Saharassa on runsaasti asumattomia alueita. Aurinkoenergiaa voidaan pitää erityisen ympäristöystävällisenä energiantuotantovaihtoehtona. Voit lukea lisää aurinkoenergiaan liittyvistä projekteista näiltä sivuiltamme.

Tuulivoima on aurinkoenergian ohella tärkeä uusiutuva energialähde

Aurinkovoiman ohella myös tuulivoima on tärkeä uusiutuva energialähde, jota voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän, jotta energiantuotantomme olisi nykyistä ympäristöystävällisempää. Tanska on maailman johtavia tuulivoiman tuottajia, mutta myös Espanjassa on merkittävää toimintaa tuulivoima-alalla. Voit lukea lisää myös tuulivoiman monista mahdollisuuksista jatkamalla sivujemme lukemista.