Jos olet käynyt Tanskassa, olet luultavasti nähnyt valkoisia korkeita häkkyröitä, jotka keräävät talteen tuulivoimaa ja muuntavat sitä sähköksi. Mutta tiesitkö, että tuulivoima on alun perin lähtöisin auringosta ja sen säteilystä? Tanska ja Espanja ovat maailman johtavia tuulivoiman tuottajia, mutta monet muut maat ovat myös kiinnostuneita tuulivoiman tuottamisesta entistä laajemmalla kapasiteetilla.

Tuulivoiman käytön historia

Tuulimyllyjä alkoi esiintyä Euroopassa yleisesti 1100-luvulla. 1500-luvulla kehitettiin tuulimyllymalli, jota kutsuttiin hollantilaiseksi tuulimyllyksi. Tämä malli erosi aikaisemmista myllyistä siten, että uudessa mallissa ainoastaan yläosa kääntyi tuulen suuntaisesti – aikaisemmissa malleissa nimittäin piti kääntää koko mylly siihen suuntaan, mistä tuuli kävi. 1800-luvulla tuulimyllyt kehittyivät entisestään amerikkalaisen keksinnön, Halladay-pyörän ansiosta. Kyseessä oli tuuliratas, jossa oli pienet siivet. Tämä auttoi tuulimyllyjen toimintaa silloin, kun tuulen nopeus oli heikko. Lisäksi tuuliratas sisälsi tuuliviirin, jonka avulla ratas ohjautui tuulen suuntaisesti.

Tuulivoiman käyttö Euroopassa

Tuulivoimaa käytetään Euroopassa runsaimmin Saksassa. Monet kaupungit ovat muutoinkin asettaneet tavoitteita uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämistä silmällä pitäen, joten tuulivoiman suosiminen sopii hyvin yksiin näiden tavoitteiden kanssa. Myös Suomessa tuulivoimaa on alettu käyttää aikaisempaa enemmän sähköenergian tuotantoon ja tavoitteena on lisätä tätä määrää entisestään tulevaisuudessa. On arvioitu, että Suomessa voitaisiin käyttää tuulivoimaa tuottamaan jopa 10% maan tarvitsemasta sähköntarpeesta vuoteen 2020 mennessä, mikä kuulostaa hyvältä tavoitteelta. Nähtäväksi tosin jää, kuinka tämä tavoite saavutetaan.

Muutoinkin Suomessa on tavoitteena lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, vaikkakin Suomen tavoitteita on myös kritisoitu vaatimattomiksi ja onkin esitetty myös vaatimuksia siitä, että Suomen pitäisi asettaa nykyistä korkeampia tavoitteita tässä suhteessa. Espanja ja Tanska voisivat toimia tässä asiassa esimerkkeinä, joiden jalanjäljissä myös Suomi voisi pyrkiä lisäämään tuulivoiman käyttöä.

Toisaalta on toki otettava huomioon myös se seikka, että tutkimusten mukaan Suomessa tuulivoiman tuotanto-olosuhteet eivät ole läheskään niin otolliset kuin tuulivyöhykkeellä sijaitsevien Euroopan maiden, kuten Tanskan, Alankomaiden tai Saksan. Tuulivyöhykkeellä tuulen keskinopeus on nimittäin huomattavasti kovempi kuin Suomessa, minkä vuoksi meillä ei pystytäkään kilpailemaan tuulivoiman tuotannossa näiden huippumaiden kanssa. Lisäksi maahamme suunnitelluissa tuulivoimaloissa tulee ottaa huomioon maamme erityispiirteet.